Jaipur Ganga Sheesham Plasma TV Unit

£ 236.00

Dimension: W 120cm x D 45cm x H 45cm